Med Inga kommentarer

Stötvågsbehandling eller Shockwave Therapy är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppen, och kan i många fall ersätta både injektioner och operationer. Relativt snabb och utan biverkningar gör den till en mycket kostnadseffektiv form av behandling, och ger ett snabbt resultat. Den forskning som är gjord idag visar på mycket goda resultat, 65%-95% förbättring. Från en kompressor genereras s.k. pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke som genererar stötvågor in i smärtområdet. Ökad blodcirkulation i området stimulerar kroppens eget läknings system, på så sätt startas en ny inflammation, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation. Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet.

sw9

Är du intresserad  PRODUKTFÖRFRÅGAN

Fördelar

  • Upphävande av kronisk inflammation

  • Stimulering av kollagen

  • Ballistiska pneumatiska stötvågor

  • Munstycken finnes i olika utföranden för att sprida eller rikta stötvågen

  • Max energi upp till 4 bar och frekvens upp till 21 Hz4

  • Alla parametrar är justerbara, tryck, hertz och antal stötar

 

Behandling

Flera olika användningsområden. Antalet varierande behandlingsformer går inte att fastställa då utrustningen kan användas av en mängd olika behandlare med helt olika inställning till hur ett problem ska åtgärdas. Ett antal exempel kan ni läsa om i "Mer information".

 

shoackwave heads

sw9 hand

Mer information

Ladda ner broschyr